ZZS kongress


Cienītās dāmas, - godātie kungi, - kongresa delegāti, - viesi!

     Latvijas Zaļā partija ir vienīgā partija Latvijā, kas iestājas par ilgtspējīgas politikas realizāciju Latvijā. Zaļajai partijai ir skaidri definēti valsts attīstības mērķi, ar kuru palīdzību varētu pilnvērtīgi apvienot visus Latvijas iedzīvotājus.
Ilgtspējīga rīcība, sakārtota valsts pārvalde, ģimenisko vērtību saglabāšana, tautsaimniecības attīstība, izglītības sistēmas pilnveide ir veids kā celt Latvijas labklājību un aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju intereses. Zaļās partijas mērķi un programma ir saprotama visiem Latvijā, jo Zaļu Latviju un videi draudzīgu  ekonomiku vēlas redzēt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam godā un cieņā turēta ir mūsu valsts.
     Jau vairāk kā desmit gadus Latvijas Zaļā partija ir ZZS komandas biedrs, veiksmīgi iekļaujoties komandā, bet tagad ir pienācis laiks Latvijas Zaļai partija uzņemties atbildību un panākt, lai ZZS atgrieztos Latvijas politiskās varas pozīcijā un celtu mūsu tautas labklājību.
     Zaļās partijas izvirzītās politikas atbalsta veicināšanai Latvijas iedzīvotāju vidū pamatā ir mūsu biedru rindu vienotība un kopīgs darbs. Mums jāparāda, ka partija iestājas par katru biedru, atbalstot labas idejas un iniciatīvu Latvijas valsts labklājības labā. Lai cilvēki noticētu mūsu izvirzītajiem mērķiem, jāiegulda katra biedra pašaizliedzīgs, kopīgs darbs.
    Taču uz doto brīdi, mēs tīksmināmies ar sasniegto - faktiski par 3 deputātiem Saeimā un jaunajām nodaļām, bet neredzam, ka esam zaudējuši politisko ietekmi un varam to pazaudēt pavisam, ja nemainīsimies. Viss spēks aiziet tvaikā iekšējās partejiskās cīņās. Tas atgādina PSRS kompartijas standartus, kur politbiroja biedri vairāk domāja par ietekmes saglabāšanu, nevis par valsts attīstību. Līdz šim brīdim neesmu sapratis Ivetas Grigules izslēgšanas jēgu. Ko ieguva Zaļā partija, izslēdzot aktīvu, ar iniciatīvu apveltītu cilvēku?
   Jau no pirmās dienas, esot partijas valdē, aicināju izveidot vienotu rīcības plānu, ar termiņiem un atbildīgajām personām, lai mēs skaidri zinātu, kur mēs ejam un kāpēc, taču valdē es neguvu atbalstu. Kopā ar Rīgas nodaļas biedriem noorganizējām vairākus pasākumus - Ēbeļmuižas parka talku, Zaļās ielas svētkus, velobraucienu uz Saeimas vēlēšanām, aicinot aktīvi piedalīties visus biedrus, taču sajutām, ka mūsu darbs Zaļās partijas popularizēšanā nevienam nav vajadzīgs. Iniciatīvas bremzēšana partiju pārvērš inertā purvā, tas stagnē un neko nesasniedz!
      Līdz nākamajām pašvaldības vēlēšanām ir palicis gads, bet šis laiks ir pietiekams, lai tām pilnvērtīgi sagatavotos un palielinātu savu pārstāvniecību Latvijas pašvaldībās vismaz 25%  un atkal atgrieztos Rīgas domē.
    Skaidrāk jāpauž mūsu partijas mērķi, lai tiem piesaistītu arvien vairāk sekotāju. Jābūt konkrētam rīcības plānam, ar konkrētiem veicamiem darbiem, termiņiem, atbildīgām personām. Ja gribam uzvarēt, bet uzvara ne vienmēr nozīmē, ka mums būs visvairāk deputātu, tas tā notiks, bet ne tas ir mūsu uzdevums. Mūsu minimālais uzdevums ir palielināt esošo deputātu skaitu. Lai Zaļās partijas deputāti būtu pārstāvēti lielākā daļā Latvijas pilsētu un novadu. Mūsu virsuzdevums, balstoties uz visiem mūsu cilvēkiem, mēs izveidotu Zaļo tīklu visā Latvijā! Un nākamajās Saeimas vēlēšanās iegūtu maksimāli daudz deputātu mandātus. Balstoties uz šo mandātu skaitu arī iegūtu garantētas vietas valdībā. Un tad izmantojot mūsu ministrus, mērķtiecīgi virzītu zaļo politiku valsts līmenī un, kas ne mazāk svarīgi, aizstāvētu un atbalstītu mūsu ievēlētos deputātus, un viņu iniciatīvas pašvaldībās. Un tad, ja mēs to mērķtiecīgi realizēsim, tad aiznākošajās pašvaldības vēlēšanās būs vēl lielāks deputātu skaits un mūsu Zaļais tīkls pārklās visu Latviju.
      Lai sasniegtu augstus mērķus, ir jāspēj iziet no ierastajiem plāniem un mainīt ierastos rīcības modeļus. Mūsu gadījumā kļūt daudz aktīvākiem, pat teiktu agresīvākiem. Lai varētu sekmīgi piedalīties pašvaldības vēlēšanās ir jāveido nodaļas vai vismaz atbalsta grupas lielā skaitā pašvaldību. Kā to izdarīt? Mēs nevarēsim to izdarīt sēžot Rīgā. Ierosinu, ka visiem valdes locekļiem, partijas līdzpriekšsēdētājiem ir jāsadalās pa divi vai trīs, jāsastāda ļoti blīvs grafiks un jābrauc ieņemt vēl neapgūtos Latvijas novadus un pilsētas. Protams, pirms tam iegūstot visu nepieciešamo informāciju par attiecīgo novadu un lūdzot atbalstīt draudzīgiem spēkiem vai cilvēkiem. Lai jau pēc pusgada mūsu nākošajā sanākšanā kopā man aiz muguras būtu Latvijas karte noklāta ar maziem zaļiem karodziņiem gandrīz ikkatrā novadā. Varbūt nebūs pārklāta visa Latvija, bet tas būs solis, lai uz nākamo Saeimu mums ik katrā novadā būtu savi cilvēki.
   Latvijas Zaļās partijas klātbūtne pašvaldību attīstībā ir neatsverama, jo Latvijas Zaļajā partija ir vienīgais politiskais spēks, kam ir skaidri saprotama un valsti vienojoša ideoloģija, kam pamatā ir tīra vide, videi draudzīga tautsaimniecība un rūpes, lai arī mūsu nākamās paaudzes varētu baudīt Latvijas dabas vērtības un priekšrocības.
     Ir jāpierāda, ka spējam realizēt savu plānus ne tikai vārdos, bet darbos, ar tautsaimniecības attīstību celt valsts labklājību, tajā pat laikā saglabājot ekoloģiski tīru Latviju.
     2011. gadā Latvija tika atzīta par 2. zaļāko valsti pasaulē, ierindojoties uzreiz aiz attīstītās Šveices, vides ministrijas realizētajiem projektiem ir piesaistīts aptuveni 1 miljards latu. Šie ir tikai atsevišķi rezultāti tām ilgtermiņa iestrādnēm un tālejošajiem Latvijas labklājības un attīstības mērķiem, ko aizsācis un uzraudzījis mūsu līdzpriekšsēdētājs Raimonds Vējonis ilgstoši darbojoties vides ministrijā.
    Latvijas Zaļās partijas rindās ir kompetenti vadītāji, pieredzes bagāti pašvaldību darbinieki un sekmīgi uzņēmēji, kas profesionāli dara darbu, veicinot zaļās ideoloģijas integrāciju sev pakļautībā esošās organizācijas attīstībā.
    Mūs biedrs Arnis Luhse ir parādījis, ka veiksmīgi vada Rīgas starptautisko lidostu, palielinot apkalpotu klientu skaitu 2011. gadā līdz 5 miljoniem un pirmo reizi lidostas vēsturē nodrošinot lidostas peļņu 3,5 milj.lvl., izveidota trokšņu karte
     Mūsu partijas biedrs un uzņēmējs Aigars Nitišs, apgūstot ES pieejamo līdzfinansējumu realizējis apjomīgu un šobrīd Latvijā vienīgo ar biomasu darbināmās koģenerācijas termoelektrostacijas projektu, tādējādi dodot savu artavu Latvijas energo neatkarības veicināšanā.
     Darbojoties Rīgas pašvaldībā, Askolds Kļaviņš jau gandrīz 10 gadus aktīvi seko līdzi vides sektora kvalitātes problēmām.
  I.Līdaka, V.Felsbergs, kuri spējīgi paust neatkarīgu, dažkārt citu politisko spēku vidū nepopulāru, bet spēcīgu viedokli. Lūk tā ir mūsu pievienotā vērtība. 
   Interesantu un oriģinālu, sabiedrībai aktuālu problēmu risinājumu, ideju ģeneratori: V. Silenieks, E. Liepiņš piedāvā jau pēc definīcijas. Politisko attīstības redzējumu skaidri definē pieredzējušais politiķis I.Emsis, A.Kļaviņš. Mūsu spēks ir arī pieredzējušie pašvaldības vadītāji Roberts Ozols, Jānis Trupavnieks, Ilmārs Meluškāns, Eva Kārkliņa, Vita Pūķe un daudzi, daudzi  citi.
    Ar to vēlos pateikt, ka katram no mums ir savas stiprās puses un apvienojot tās, vienotā partijas darbā, mēs ne tikai palielināsim partijas ietekmi Latvijā par 25%, bet spēsim daudz vairāk ietekmēt labklājības līmeņa celšanu valstī.
    Lai realizētu LZP nospraustos mērķus un palielinātu LZP ietekmi Latvijā ir būtiski:
1)    skaidri paust mūsu partijas mērķus un partijas biedru rindām piesaistīt arvien vairāk uzņēmīgu un zinošu biedru, dodot vēlētājiem pārliecību, ka spējam būt vienoti savos uzskatos un varam realizētu partijas programmu;
2)    ņemot vērā esošo situāciju pašvaldībā, katrai LZP nodaļai izstrādāt savai pašvaldībai pielāgotu vēlēšanu programmu un popularizēt nākamos deputātu kandidātus, ļaut sabiedrībai iepazīt izvirzītās personālijas, paaugstinot to atpazīstamību;
3)    atmest latvisko kautrību un nekautrējoties parādīt mūsu labos darbus;
4)    veicināt dažādu etnisko grupu saliedētību;
5)    referendums parādīja, ka varam būt vienoti, aizsargāt mūs tēvu valodu. Tāpēc apzinoties tautas vienotības apziņu vitāli svarīgos jautājumos, vienoti iet un attīstīt Latvijas tautsaimniecību kā efektīvāko un ekoloģiski tīrāko pasaulē.
6)    pielikt visus spēkus tādu prioritāru Latvijas jautājumu risināšanai kā iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu, jaunu darba vietu radīšanu un darba meklējumos emigrējošo latviešu atgriešanu dzimtenē;
7)    attīstīt Latvijas enerģētiku, veicinot Latvijas energo neatkarību, nevis ieguldīt miljardu no pieticīgajiem Latvijas budžeta līdzekļiem Lietuvas tautsaimniecībā, kā Latvijas valsts līdzdalību Visaginas AES celtniecībā;
8)   neiet ES valstu diktāta pavadā, palīdzot realizēt viņu intereses Latvijā, bet attīstīt mūsu tautsaimniecību, kas tika sagrauta pirmajos pēc padomju gados, neveiksmīgas un nesaprātīgas valsts vadības rezultātā, kad tika iznicināts dučiem tautsaimniecības nozaru;
9)    iegūstot ietekmi pašvaldībās, sekmēt investoru piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu reģionu pašvaldības;
10) sekmēt nodokļu politiku, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti attīstīt tautsaimniecību novados un daļai no uzņēmumu PVN paliktu pašvaldību budžetos kā līdzekļi tautsaimniecības attīstībai.

    LZP spēj realizēt šos mērķus, neielaižoties kompromisos, lai prioritāri pildītu ārvalstu intereses Latvijā, kā tas jaušams pēdējā laikā.  Mūsu mērķis nav ietekmīgi amati Eiropas Savienības institūcijās, vai austrumu kaimiņu pozitīva attieksme. Mūsu mērķis ir pārtikusi un laimīga Latvijas tauta ekoloģiski tīrā vidē.
     Lai to sasniegtu, mums ir jāatbalsta mūsu partijas biedru iniciatīva, jo tikai apvienojot daudzo partijas biedru spēkus un zināšanas, spēsim sasniegt iecerēto. Mums ir jāmainās, ja nevēlamies, kā daudzas citas vecās partijas noiet no politiskās skatuves, vai kā LNNK izšķīst citā politiskā spēkā, lai izdzīvotu.
    Jo vairāk mūsu rindas būs spēcīgu personību, jo spēcīgāka kļūs mūsu partija. Ikkatram biedram ir jāsajūt biedra plecs un atbalsts.
    Kopīgi strādāsim katru dienu, lai pasaule zina un jūt sīkstās, mazās tautas lepnumu, kas tūkstošiem gadu ir izturējusi svešu spēku spiedienu un saglabājusi savu identitāti, kultūru un valodu!
    Tikai ticot saviem spēkiem, partijai un Latvijai mēs kopīgi sasniegsim mērķus. Dievs svētī Latviju un tās tautu!