Baltijas Praids 2012, Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena un demogrāfija.


Latvijas sabiedrība ir viena no tolerantākām sabiedrībām pasaulē. Latvijā nenogalina cilvēkus, tikai tāpēc, ka kādam ir cita tautība vai ādas krāsa. Nezinu, ka kāds būtu publiski pazemots par nacionalitāti vai seksuālo orientāciju. Mūsu sabiedrībā saskaņā dzīvo gan dažādu tautību, gan dažādu orientāciju cilvēki. Mēs zinām savu paziņu tautības un seksuālo orientāciju. Vai mūsu starpā valda nesaskaņas, vardarbība, pazemojumi uz nacionālās vai seksuālās orientācijas pamata??? Nesaskaņas rada vienīgi gadījumos, kad no Latvijas ārēji spēki cenšas sašķelt sabiedrību sekmējot valodu referendumus un organizējot praidus. Personiski es praidus uztveru , kā pasaules organizāciju centienus samazināt dzimstību pasaulē. Ķīnā par otrā bērna piedzimšanu var piespriest 100.000,- lvl sodu. Bet pārapdzīvotība ir pārējās pasaules problēma

Tā nav Latvijas problēma.
Mēs ar katru dienu Latvijā skaitliski sarūkam. Neeju pret rietumu pasaules moderno uzskatu straumi, cīnoties pret praidiem. Bet gan vēlos vērst uzmanību, ka Latvijā daudz svarīgāk ir risināt dzimstības problēmu, lai pēc simts gadiem Latvijas teritorijā dzīvotu kaut viens latvietis! Lai Latvijā nebūtu vientuļo māšu, bērnu bez vecākiem, cilvēki nebaidītos par savu nākotni, droši dzemdētu un audzinātu bērnus, lai pēc iespējas retāk jaunās māmiņas atstātu savus jaundzimušos glābējsilītēs.
Popularizēsim pasākumus, kas veicina dzimstību. Pasaulē augsti dzimstības rādītāji, galvenokārt, ir musulmaņu ģimenēs. Ja mēs nerūpēsimies par mūsu dzimstības rādītājiem, pēc 100 gadiem pasaulē būs viena dominējoša reliģija- islams. Vai patiešām jāatgriežas 1000 gadus atpakaļ, kad arī Latvijas teritorijā bija daudzsievība., lai atrisinātu dzimstības jautājumu??? Vai jāliek par piemēru ebreju, kristiešu un musulmaņu pravietis gudrais Zālamans ar daudzām sievām un bērniem??? Vai valstiskā mērogā nevar sekmēt dzimstību valstī??? Ja paši nevaram izdomāt kā, tad vismaz, kā padomju laikos, Latvijā 80. gados sekmēja dzimstību dodot pabalstus un privilēģijas jaundzimušo vecākiem un faktiski palielinot jaundzimušo skaitu. Vai nevaram samazināt ienākuma nodokļus, ja ģimenē aug bērni; palielināt pensijas, izejot no bērnu skaita; noteikt bezbērnu nodokļus; par vairāk kā trim bērniem, atbrīvot vispār no ienākuma nodokļa maksājumiem; dodot bezmaksas izglītību utt, tā sekmējot dzimstību Latvijā.
Masu mēdiji ir galvenais instruments , kam ir iespēja veikt tādus pasākumus, kas veicinātu cieņu pret tiem LR pilsoņiem, kuriem ir vairāk kā trīs bērnu, celtu godā tos, kas rūpējas par mūsu Latvijas nākotni, audzinot īstenus patriotus. Aicinu masu mēdijus nekautrēties un ierosināt diskusijas, kas veicinātu dzimstības līmeņa celšanu Latvijā! Lai mūsu sabiedrības apziņā iegulstas pārliecība, ka pats svarīgākais LR pilsoņa pienākums ir izaudzināt vismaz trīs Latvijai lojālus pilsoņus, - gudrus , izglītotus, gan ar savām rokām, gan ar savu prātu strādīgus. Pilsoņus, kuri nodrošinās mūsu Latvijas izaugsmi!
Piepildīsim masu mēdijus ar diskusijām par dzimstības palielināšanas jautājumiem un panāksim dzimstības rādītāju pieaugumu Latvijā!