Ieguldīsim nākotnē!


           Jau daudzas tūkstošgades Latvju zeme bijusi un ir ozolu zeme. Ar ozolu mūsu Tauta asociē izturību, nelokāmību, ticību sev! Tautā parasti saka: „Vīri kā ozoli”! Tūkstotis gadus atpakaļ ozolu birzis pie mums nebija nekas neparasts, bet tagad, skat, dabas aizsargājamie objekti!!! Ar ko mēs varam „atskaitīties” Latvijas Valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas priekšvakarā? Mūsu tēvu tēvi ozolu birzīs gāja runāt ar Dievu, toties mēs varam ”lepoties” ar iznīcinātu tautsaimniecību, vārdu sakot sagrautu Valsts ekonomiku. Un atcerieties! Vārdu Valsts, tāpat kā Māte rakstīt ar lielo burtu! Ja tā domātu visi, nebūtu mēs tur, kur esam. Nebūtu zviedru, bet latviešu bankas, kas rūpētos par savu Tautu, ne svešu! Būsim atklāti, bankas tās pašas finansu piramīdas vien ir un nav ko te mālēt acis.
Tādēļ es Jūs lūdzu, katru Latvijas iedzīvotāju padomāt par to, un visu Latvijas tautsaimniecībā neizmantojamo zemi pārvērst ozolu birzīs, tad varbūt mūsu mazmazmazbērni varēs sākt dzīvot tīrā, ekoloģiski sakārtotā vidē un būs iespēja atcerēties mūs ar labu vārdu. 
           Minēšu tikai dažus skaitļus. Mēs nopirkām un dienas laikā iestādījām 2000 ozolu stādu, kas maksā 0.20 Ls /gab. Pēc 150 – 200 gadiem pieaudzis ozols jau maksās 500Ls/gab. Līdz ar to mēs, iestādot 2000 ozolu, dienas laikā Latvijas nākotnes tautsaimniecībā ieguldām 1mlj. Ls. Un tik vienkārša matemātika! 
          Un nobeigumā es no sirds sveicu Jūs visas Tautas svētkos un aicinu katram iestādīt savu ozolu!